ARTICLE | Comença la 3a edició de l’itinerari formatiu #DIVALData: Especialistes en Protecció de Dades Personals. Eusebio Moya

La protecció de dades personals és un dret fonamental que la Constitució Espanyola atorga a tots els ciutadans. Amb independència d’això, en el marc de la UE s’han implementat normatives dirigides a garantir aquest dret en tots els països membres. Els accelerats canvis tecnològics en la societat han incidit especialment en els aspectes de la privacitat de les persones, per la qual cosa recentment s’han modificat les normes que regulen el dret a la protecció de dades personals.

Eusebio Moya, coordinador general de #DIVALData

A les Administracions Públiques, com a responsables de tractaments d’elevats volums de dades de naturalesa personal, ens afecta aquesta realitat jurídica de manera ineludible, condicionant de manera transversal les activitats públiques habituals.

El recent marc legislatiu exigeix una adaptació de tots els actors que participen en els tractaments de dades de caràcter personal, que obliga a actualitzar-se en l’aplicació de criteris i a modificar normatives internes, procediments de treball i rols professionals.

Les EELL, en la seua gran majoria, manquen de professionals que responguen al perfil de qualificació que reclama aquesta legislació, per la qual cosa es fa imprescindible i ineludible formar a empleats públics en les competències necessàries per a poder afrontar amb garanties els profunds canvis legislatius en la matèria i, sobretot, les funcions assignades a la figura del delegat de protecció de dades, assumint l’acompliment del citat rol a l’entorn de les seues organitzacions.

La Diputació de València ha vingut assistint a les EELL en la formació del seu personal per a poder afrontar aquestes noves competències a través de l’itinerari formatiu #DIVALData, que té com a fonamental objectiu capacitar en l’especialització professional als empleats públics, tant per a liderar o recolzar els processos de canvi necessaris en les seues entitats com perquè assumisquen les funcions del delegat de protecció de dades. Un itinerari que comprén un total de 220 hores de formació i que combina diferents modalitats –en línia, presencial i semipresencial-

Eusebio Moya, coordinador general de #DIVALData. Cap del Departament de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació de la Diputació de València.

NOTA: Després de les dos edicions anteriors, a partir del pròxim dilluns 26 de setembre, s’inicia la 3a edició de l’itinerari formatiu #DIVALData: Especialistes en Protecció de Dades Personals, que es durà a terme en el període comprés entre setembre de 2022 i juny de 2023.

Consulta en aquest enllaç el tríptic informatiu de la 3a edició de #DIVALData

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *