ARTICLE | La Transformació Digital de les Entitats Locals. Sonia Crespo Nogales

Canvi de model: actitud i focus model: actitud i focus

Tal com ens exigeix la societat en la qual vivim i la legislació vigent (1), l’administració local està evolucionant i modernitzant-se com ha fet al llarg dels anys. Mai al ritme que volem. La majoria de les vegades molt per darrere del necessari. Però ara accentuada per una “velocitat contextual” exponencialment major a la resta de les vegades.

Eixa modernització que s’ha abordat des del passat segle a través dels canvis legislatius, la implantació d’eines, els recursos i els nous conceptes, no pot entendre’s hui dia sense dos elements que es converteixen en estratègics: actitud i focus, tant en els equips i xicotetes unitats organitzatives com en les altes direccions tècniques i polítiques de les entitats locals. L’actitud és la de l’aprenentatge continu, la facilitadora, la de l’adaptació i l’agilitat, l’actitud valenta que ens permeta aventurar-nos a abordar tot allò que inevitablement ens genera incertesa, inseguretat i por. El focus, és aqueix horitzó, eixa meta a la qual ha de condicionar-se cada pas, cada decisió. El focus és sempre el mateix, mai ha canviat. El focus de la transformació digital sempre ha sigut i serà el proporcionar els millors serveis a la ciutadania.

Quatre eixos de la transformació digital

Per a entendre la relació entre les institucions públiques i la ciutadania en el s. XXI, hem de treballar en quatre eixos que podran garantir l’oportunitat de dur a terme una transformació digital reeixida:

  • Canvi cultural. Com diu Marcet (2018) “la cultura d’una organització és el que fa la gent espontàniament quan ningú els veu” (2). El vertader canvi, només pot arribar de la mà d’una enorme generositat, paciència i constància. El canvi comença, es manté i es consolida a través de l’alta direcció. Els líders han d’exemplificar els canvis personalment, han de conjuminar carisma, il·lusió i vocació de servir perquè seran la palanca perquè cada persona done el millor de si mateixa.
  • Treball en equip. És vital que entenguem la nostra posició en diferents equips de l’organització, exercir el nostre rol en els mateixos de manera responsable, amb empatia (3) feia la resta, amb vertader sentiment d’equip, ja que és el camí en el qual la multidisciplinarietat, amb la qual és imperatiu resoldre els complexos problemes de la realitat actual, pot tindre una oportunitat per a convertir-se en la manera de treballar de l’administració pública actual, i sobretot del futur.
  • Tecnologia útil. Big data, intel·ligència artificial, realitat virtual, cadena de blocs, nanotecnologia, 5G… tenim més eines que mai per a resoldre els problemes i les necessitats de la societat. Sempre sabent que MAI la tecnologia és la fi. La utilitat, l’accés, la seguretat jurídica, però sobretot la FACILITAT i la PRACTICITAT han de continuar sent sempre la mesura d’implantació de tecnologies en les administracions públiques.

Estem començant a albirar l’administració local del futur: treballem, compartim, aportem, col·laborem i, sobretot, reproduïm l’ADN de l’èxit del segle XXI: FOCUS i ACTITUD.

Sonia Crespo Nogales
Directora General de l’Oficina Digital
Ajuntament de Las Rozas de Madrid


(1) PAe – Portal de l’Administració Electrònica (administracionelectronica.gob.es)

(2) MARCET, X. (2018). Esquivar la mediocritat. Notes sobre management: complexitat, estratègia i innovació. Barcelona: Plataforma Editorial. No sols la frase literal sinó tot l’indicat sobre el canvi cultural és inspirat i molt ben explicat per Marcet. No deixen de llegir-li.

(3) Sobre l’empatia també és Xavier Marcet lectura obligada. Ell la reconeix com una habilitat
professional imprescindible en el propòsit de fugir de la mediocritat i de reconéixer l’autenticitat. Com quan perdem l’empatia és un símptoma d’inconsistència, i les organitzacions han de ser just el contrari: sempre consistents per a organitzar-se i reorganitzar-se en funció dels seus usuaris.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *