Comunitat d’Aprenentatge Servei de Formació / Comunidad de Aprendizaje Servicio de Formación | El blog del Servicio de Formación de Diputación de Valencia
Blog del Servicio de Formación

Comunitat d’Aprenentatge Servei de Formació / Comunidad de Aprendizaje Servicio de Formación

La Comunitat d’Aprenentatge, aula virtual dels empleats públics locals de la província de València.

La Comunitat d’Aprenentatge és la plataforma virtual de formació de la Diputació de València, on es fan els cursos en línia, semipresencials i presencials amb suport de plataforma dirigits a tot el personal de les entitats locals de la província de València.

A més, la Comunitat d’Aprenentatge és una plataforma de gestió del coneixement per al personal de les entitats locals de la província de València que té com a objectiu multiplicar les possibilitats d’accés als recursos formatius, crear espais de comunicació entre professionals per a accedir a la formació i compartir recursos formatius. Amb este fi compta, entre altres servicis, amb un repositori de recursos formatius que està obert a totes les persones que hagen sol·licitat cursos els darrers anys.

Enguany, totes les accions formatives organitzades per la Diputació de València han tingut el seu espai en la Comunitat d’Aprenentatge, de manera que ja no s’entreguen la documentació dels cursos i les guies didàctiques en paper ni s’envien per correu electrònic, sinó que s’allotgen en la Comunitat d’aprenentatge, a la qual té accés tot l’alumnat. De la mateixa manera, els qüestionaris d’avaluació de tots els cursos presencials, semipresencials i en línia, els omplin l’alumnat i el professorat mitjançant la Comunitat.

______________________________________________________________________________________________________________________

La Comunidad de Aprendizaje, aula virtual de los empleados públicos locales de la provincia de València

La Comunidad de Aprendizaje es la Plataforma virtual  de Formación de la Diputación de València donde se realizan los cursos en línea, semipresenciales y presenciales con apoyo de plataforma dirigidos a todo el personal de las entidades locales de la provincia de València.

Además la Comunidad de Aprendizaje es una plataforma de gestión del conocimiento para el personal de las entidades locales de la provincia de València, que tiene como objetivo multiplicar las posibilidades de acceso a los recursos formativos, así como crear espacios de comunicación entre profesionales para acceder a la formación y compartir recursos formativos, para ello cuenta, entre otros servicios, con un repositorio de recursos formativos que está abierto a todas las personas que hayan solicitado cursos en los últimos años.

 Este año, todas las acciones formativas organizadas por la Diputación de València, han tenido su espacio en la Comunidad de Aprendizaje, de tal manera que ya no se entrega la documentación de los cursos y guías didácticas ni en papel ni se envían por correo electrónico. Todos se alojan en la Comunidad de aprendizaje, a la que tienen acceso todo el alumnado. De igual forma, los cuestionarios de evaluación de todos los cursos presenciales, semipresenciales y en línea se cumplimentan a través de la Comunidad, tanto el alumnado como el profesorado.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>